iRobot slevy 30%
Týden mega slev

Nevíte si rady?Poradíme Vám!

774 810 810 NAPIŠTE NÁM

Chcete si robotický vysavač vyzkoušet? Zapůjčíme Vám ho.

Více informací

Pravidla soutěže o robotický vysavač

Doba trvání: 23.11. – 3.12. 2018

Pravidla soutěže:

Podmínkou účasti v soutěži je napsání komentáře k soutěžnímu příspěvku na facebookovém profilu Symbo.eu s odpovědí na dvě soutěžní otázky v následujícím znění:

1) Tipněte si, jak dlouho bude Symbo LASERBOT 750 uklízet plochu na fotce (5,4 m2). Odpověď napište ve formátu „mm:ss“. Pokud tipujete například 9 minut a 36 vteřin napište „09:36“.  Odpověď v nesprávném formátu nebude zařazena do soutěže.

2) Který vysavač byste rádi vyhráli?

a) Symbo xBot 5 PRO – napište druhou část odpovědi ve tvaru „Symbo xBot 5“
b) Symbo LASERBOT 750 – napište druhou část odpovědi ve tvaru „Symbo LASERBOT 750“

Příklad soutěžního komentáře: 09:36,Symbo xBot 5 PRO

Vítězem se stává soutěžící s nejbližším tipem ve správném formátu a odpovědí na obě soutěžní otázky. V případě více stejných tipů rozhoduje dřívější čas přidání komentáře.

soutěžní plocha

Podmínky účasti:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let.

Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci společnosti ROBOT WORLD s.r.o. Soutěže se kromě zaměstnanců nesmí účastnit ani osoby jim blízké ve smyslu § 116 občanského zákoníku.

Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky.

Každý soutěžící se může soutěže zůčastnit pouze jednou.

Výhry v soutěži:

1. Místo: Robotický vysavač, který si soutěžící zvolí svojí odpovědí na soutěžní otázku. Soutěžící může vybírat pouze z nabízených variant a) a b).
2. Místo: Poukázka na nákup produktů a příslušenství Symbo v hodnotě 2 000 Kč.
3. Místo: Poukázka na nákup produktů a příslušenství Symbo v hodnotě 1 000 Kč.

Jména výherců budou zveřejněna na facebookovém profilu Symbo.eu nejpozději 5 dnů od ukončení soutěže. Výherci budou vyzváni k zaslání emailové a korespondenční adresy do zpráv FB stránky nejpozději do 5 dnů od vyhlášení výsledků soutěže. V případě, že nás výherce v této lhůtě nekontaktuje, ztrácí nárok na výhru.

Výhry budou výhercům zaslány nejpozději 5 pracovních dní od obdržení kontaktních údajů.

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů:

Vstoupením na internetovou adresu facebook.com/Symbo.eu vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s jejím pořádáním, a to včetně jejího přerušení, zrušení či úpravy jejích Pravidel a to s účinností ode dne uveřejnění na stránkách roboticky-vysavac.cz/soutez-facebook. Účastí v této Soutěži dává každý Soutěžící Pořadateli a Organizátorovi souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu a po skončení Soutěže, souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele či Organizátora, pokud je toto užití v souvislosti s touto Soutěží, zejména za účelem vyhlášení či zveřejnění výherců.

Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli či Organizátorovi osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb. v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel či Organizátor porušuje své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Agentura oznámí zpracovávání takto poskytnutých osobních údajů dle §16 zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě.

Další pravidla:

V ostatním se Soutěž a vztahy mezi Soutěžícími a Pořadatelem či Organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení účastníků, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného chování nebo jiných praktik, které poukazují na zneužívání soutěže.

Účast v Soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na roboticky-vysavac.cz/soutez-fb

Pořadatel a organizátor soutěže: ROBOT WORLD s.r.o., Běloveská 944, Náchod, 54701, IČO: 49813366

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí.